Home > Ovdje & Sad > Regionalni sastanak o ...
Regionalni sastanak o studentima i Bolonji, Skopje (11/2009)


 

Uz podršku Programa za visoko obrazovanje Soros – Otvorenog instituta u Londonu, a na osnovu njihovog konkursa za studentske projekte u Skopju je organiziran susret/radni sastanak organizacija iz Zapadnog Balkana koje su uspješno aplicirale. Bila je to mogućnost da se napravi presjek provedbe bolonjskog procesa, prostor za studente i njihov aktivizam i učešće u samome procesu te da se dodatno planiraju zajednički regionalni projekti. Ispred BiH partnerska organizacija je OIA koju su na sastanku predstavljali Jan Z. Kulenović, izvršni direktor OIA-e i Martina Ivanko, članica tima Munja projekta. Lokalni organizator bila je makedonska organizacija FEJS. Za iduću godinu se očekuje priprema zajedničkog regionalnog projekta za osnaživanje studenata u bolonjskom procesu.

 

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting