Home > Ovdje & Sad > Munja – sastanak lid...
Munja – sastanak lidera studentskih unija/zborova u BiH (1/2010.)


Od 11. do 12.01. u organizaciji OIA-e i studentskog kluba Munja, te domaćina Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu u Rektoratu Univerziteta održan je nakon dugo vremena sastanak svih vodećih predstavničkih organizacija studenata u BiH.

Na sastanku su bili prisutni predstavnici slijedećih organizacija: Studentski parlament Univerziteta u Banja Luci, Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu, Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru, Unija studenata Univerziteta u Bihaću, Unija studenata Univerziteta Džemal Bijedić, Mostar, Unija studenata Republike Srpske, Asocijacije studenata Prava i Ekonomije Univerziteta u Tuzli.

Prvi dio sastanka vezan je za rad Agencije za razvoj visokog obrazovanja BiH (HEA) čiji rad je predstavio direktor Agencije Nijaz Fazlić. Drugi dio sastanka bila je prilika da se razmjene iskustva, predstavi rad pojedinih organizacija, način izbora studentskih lidera, način finansiranja, zakonski okvir i sl.

Na kraju je napravljena i procjena potreba studentskih organizacija u oblasti treninga i obuke, te dogovoren naredni sastanak u proljeće 2010. godine u Banja Luci.

Više info: www.munja.ba

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting