Home > Ovdje & Sad > Uzvratna posjeta MJAFT...
Uzvratna posjeta MJAFTa u Sarajevo (1/2010.)


Nakon novembra mjeseca i posjete MJAFT-u u Tirani, OIA je ovaj put bila domaćin predstavnicima MJAFT-a u uzvratnoj posjeti u Sarajevo koja je održana od 24. do 28.01.2010. To je bila prilika da se upoznaju sa radom OIA-e, ali i situacijom u BiH.

Poseban fokus je bio na upoznavanju sa pripremom evropskih projekata Youth in Action. Razvijene su prve projekte ideje i odlučeno da se aplicira sa dva zajednička projekta na konkurs koji je otvoren do 1.06. Ovu razmjenu je podržao Međunarodni centar Olof Palme.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting