Home > Ovdje & Sad > Dijalog: EU & mladi (2...
Dijalog: EU & mladi (2/2010.)


Dana 02.02. u zgradi Delegacije Evropske unije u BiH održan je dijalog EU i mladi BiH u organizaciji neformalne inicijative koja okuplja 8 nevladinih organizacija za pitanja mladih, koje djeluju na nivou entiteta ili države, a zvanično učlanjene u neke od najrelevantnijih evropskih i međunarodnih mreža u oblasti mladih.

Riječ je o organizacijama: Omladinska informativna agencija BiH (OIA), Unija studenata Republike Srpske, Asocijacija Srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH), Udruženje studenata medicine Bosne i Hercegovine (BoHeMSa), Aegee - Evropski studentski forum, Međunarodno udruženje za razmjenu studenata (IAESTE BiH), Mreža studenata u BiH (ESN) i UG Interkulturni susreti u Bosni i Hercegovini koje su se okupile zajedno oko inicijative za promociju uključivanja mladih u EU i međunarodne tokove.

Pored spomenutih organizacija, dijalog je okupio predstavnike vlasti i institucija koje se bave pitanjima mladih kao i evropskih integracija, zatim predstavnike i drugih omladinskih i studentskih organizacija kao i međunarodne zajednice i medija.

Jedan od ciljeva bio je predstaviti iskustva ovih organizacija na polju umrežavanja i međunarodne saradnje do koje ne bi došlo da iza njihovog rada ne postoje i kvalitetni rezultati i ispunjeni određeni standardi. Također je otvoren dijalog o saradnji svih aktera u BiH i i načinima kako kreirati zajedničko sinergijsko djelovanje posebno u oblasti osnaživanja omladinskih i studentskih organizacija i ispunjavanja uslova da se aktivno uključe u evropske i međunarodne integracije, postanu njihove članice i na taj način stvore nove mogućnosti za mlade BiH i državu.

Najvažnije pitanje jeste kako iskoristiti takve integracije, mreže, međunarodnu saradnju, kao i naše organizacije koje su tu aktivne, za cjelokupni razvoj Bosne i Hercegovine. Može li ih država prepoznati kao resurs, potencijal i partner? Koji su načini za zajedničko djelovanje?

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting