Home > Ovdje & Sad > Građani/ke za Evropu ...
Građani/ke za Evropu (2/2010.)


Projekt “Građani/ke za Evropu” (Citizens for Europe) ima za cilj da, u periodu pred opšte izbore 2010. godine, intenzivira javnu diskusiju o napretku, izazovima i prednostima implementacije brojnih prioriteta u procesu EU integracija. Projekt će implementirati ACIPS, u sklopu mreže nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini, “Građani/ke za Evropu”, a pod pokroviteljstvom ureda Specijalnog predstavnika Evropske Unije u BiH (EUSR), i uz podršku Kraljevine Švedske kroz SIDA.

Plan je da se u periodu od januara do oktobra 2010. godine organizira serija debata između političkih partija i organizacija civilnog društva o temama relevantnim za proces integracija BiH u Evropsku Uniju, kao i za svakodnevni život građana/ki. Projekat se zasniva na učešću nevladinih organizacija iz cijele zemlje, a predviđeno je da njih oko 25 učestvuje o mreži. Jedna od članica je i OIA BiH.

Planirano je da se projekat sastoji od 5 plenarnih sesija sa predstavnicima političkih partija, gdje će, unutar 5 prioritetnih oblasti u okviru procesa EU integracija, mreža nevladinih organizacija postaviti prioritete predstavnicima političkih partija u smislu njihovih predizbornih programa i uopšte djelovanja po specifičnim temama u okviru ovih oblasti. Osim ovoga, planirano je i 7 sesija (sastanaka) mreže nevladinih organizacija, odnosno partnera na projektu koje će služiti za pripremu plenarnih sesija i drugih aktivnosti u okviru projekta.

Više informacija: www.acips.ba

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting