Home > Ovdje & Sad > Susret sa EU parlament...
Susret sa EU parlamentarcima (2/2010.)


U okviru zvanične posjete delegacije Evropskog parlamenta Bosni i Hercegovini 15.02. održan je i interni radni sastanak sa predstavnicima 8 NVO-a u BiH.

Među pozvanim organizacijama bila je i OIA koju je predstavljao Jan Z. Kulenović. U razgovorima je predstavljeno viđenje situacije u BiH. Predstavnik OIA-e govorio je o položaju mladih, važnosti većeg ulaganja u obrazovanje i osnaživanje mladih, te da to ima direktne implikacije i na političku situaciju u BiH.

Jedna od kontraverznih tema bila je i pitanje vizne liberalizacije koju je dio NVO predstavnika vidio kao izuzetno bitno pitanje za građane BiH, ali u isto vrijeme izrazio bojazan da će se eventualno ukidanje viznog režima pred same izbore moći iskoristiti za jeftine političke poene vladajuće garniture koja je upravo i odgovorna za spor progres ka EU integracijama i kašnjenje od godine dana u procesu ispunjavanja uvjeta za viznu liberalizaciju.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting