Home > Ovdje & Sad > Aktivni mladi – prim...
Aktivni mladi – primljeno 116 projekata mladih (2/2010.)


Na poziv OIA-e ove školeske godine srednjoškolci iz BiH su aplicirali sa 116 mini projekata iz 96 škola i 57 općina/opština.

Riječ je o projektnim idejama koje sami učenici žele realizirati u svojim lokalnim zajednicama. Najbolje od njih će predstavili na regionalnim sajmovima ideja mladih odnosno polufinalnim takmičenjima tokom marta/ožujka.

Do sada u okviru projekta Aktivni mladih više od 600 projektnih ideja su kreirali učenici, a više od 50 su i realizirali u praksi.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting