Home > Ovdje & Sad > Munja studijska posjet...
Munja studijska posjeta – Studentski vikend u Zagrebu (3/2010.)


Studentski klub Munja, OIA u partnerstvu sa Studentskim parlamentom Univerziteta u Sarajevu i Općinom Centar organizirala je za 51 studenta vikend studijsku posjetu u Zagreb od 12. do 14.03.

Domaćin je bila Mreža mladih Hrvatske i Hostelski i ferijalni savez Hrvatske koji su u Zelenoj akciji napravili prijem i predstavili rad svojih organizacija. Pored njih predstavili su se i Volonterski centar Zagreb, kao i kampanja Pravo na grad i kampanja za besplatno studiranje. To je bila prilika da se otvori diskusija o studentskom i omladinskom aktivizmu te da se naši studenti upoznaju sa tehnikama i metodama javnog zagovaranja.

Drugi dan posjete studenti su u saradnji sa Studentskim zborom Sveučilišta u Zagrebu obišli jedan od studentih domova, ručali tamo, te imali razgovor sa studentskim predstavnicima, kao i organizacijama Hrvatska studentska asocijacija i Aegee Zagreb.

Više info na www.munja.ba.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting