Home > Ovdje & Sad > Susret sa predstavnico...
Susret sa predstavnicom Bijele Kuće (3/2010.)


U organizaciji Američke ambasade u BiH tokom posjete Farah Pandith, specijalne predstavnice Bijele kuće za muslimanska pitanja održan je i susret sa predstavnicima aktivističkih organizacija u BiH.

Pored Pokreta Dosta, Infohouse-a i Fondacije Cure, predstavljena je i OIA od strane Jana Z. Kulenovića i Ene Gotovuše. Pored razmjene iskustava i prezentacije prakse u oblasti aktiviranja mladih dogovorene su i neke opcije za buduću saradnju i globalno uvezivanje sa sličnim grupama.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting