Home > Ovdje & Sad > Predavanje za Bulgaria...
Predavanje za Bulgarian School of Politics (3/2010.)


U Sarajevu je krajem marta održan jedan od edukativnih regionalnih seminara za 20-ak mladih političara sa Balkana u organizaciji Bugarske političke škole i uz podršku Vijeća Evrope.

Osnovna tema bila je vezana za položaj mladih i razvoj politike prema njima. Pored nekoliko predavača iz regije svoje predavanje je imao i Jan Z. Kulenović, izvršni direktor OIA-e 26.03.2010, dok je narednoga dana moderirao jednu od sesija.

Fokus predavanja je bio na procesu donošenja javnih politika prema mladima sa akcentom na insitucionalni okvir, međusobne relacije pojedinih aktera te naučene lekcije iz iskustva pojedinih zemalja Balkana.

Više informacija na: www.schoolofpolitics.org/en

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting