Home > Ovdje & Sad > Početak regionalnog p...
Početak regionalnog projekta E761 – Bihać (3/2010.)


Dana 29.03. u Bihaću je okruglim stolom, izložbom postera, likovnom kolonijom te otvaranjem Art Lab – centra za mlade kreativce započeo trogodišnji regionalni program E761.

E761, partnerski projekt više organizacija građanskog društva i umjetničkih asocijacija iz Bosne i Hercegovine i Srbije, pokrenut je januara 2010. godine a bit će zvanično otvoren 29. marta u Bihaću. Ovaj jedinstveni program podsticaja kreativnog sektora kroz aktivizam mladih, prije svega u gradovima: Bihać, Travnik, Sarajevo, Užice i Požega, planiran je kao inicijalno trogodišnji projekat, uz glavnu podršku Švicarskog programa za kulturu u Zapadnom Balkanu. Program je dobio naziv po regionalnoj ruti puta E761 koja počinje u Bihaću, a završava se u Vidinu u Bugarskoj, spajajući mnoge gradove srednje Bosne i centralne Srbije.

E761 je trogodišnji projekt saradnje koji ima za cilj izgradnju kreativnih kapaciteta (u smislu kreativnih industrija) u 4 grada Bosne i Hercegovine i Srbije (koji čine mrežu) i to kroz ohrabrivanje inicijativa, izgradnju kapaciteta i umrežavanje mladih muzičara, producenata, organizatora događaja, menadžera projekata, audio i video inženjera, grafičkih i web dizajnera, kao i stručnjaka u oblasti internet marketinga. Ovaj projekt će istraživati i posebnu pažnju posvetiti praksi društvenog umrežavanja zasnovanog na povezivanju i omladinskom aktivizmu u manjim zajednicama regiona Zapadnog Balkana u cilju afirmacije demokratskog razvoja zajednice kroz interkulturni dijalog i razvoj civilnog sektora. E761 je nastavak projekta E761 Otvoreni put, koji je uspešno djelovao u zapadnoj Srbiji od 2004. do 2008. godine.

Glavne oblasti djelovanja (programske linije) projekta su: Muzička industrija, Novi mediji (video, interaktivni dizajn, internet marketing – web ekonomija, digitalnost), Omladinska urbana kultura – umjetnost u javnom prostoru i urbani dizajn (Kreativnost, Obrazovanje, Preduzetništvo i Aktivizam).

U 2010. godini težište aktivnosti bit će muzička industrija, a u okviru teme bit će organizovane lokalne i regionalne muzičke radionice i regionalni muzički festival demo grupa. Biće pokrenut i regionalni web sajt na kome će se kreativci moći uključiti u kurs elektronskog učenja, ali i kreirati sopstvenu stranu na kojoj se mogu predstaviti. Osnovna forma rada bit će art klubovi kao lokalni kreativni inkubatori.
Partneri na projektu su Academica (Beograd – Užice), Omladinska informativna agencija BiH Sarajevo (OIA), Forca Požega, Alter art Travnik i Demokratski centar Nove Nade Bihać.

Više informacija: www.e761.org

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting