Home > Ovdje & Sad > UNV/UNDP: Okrugli stol...
UNV/UNDP: Okrugli stol o volonterizmu i društvenom kapitalu (03/2010.)


U UNDP-u 31.03. održan je okrugli stol na temu volonterizma u BiH i društvenom kapitalu. Pored nalaza iz UNDP-evog istraživanja povedena je rasprava o trenutnom stanju u sektoru volonterizma, zakonima koji su u procesu donošenja na nivou BiH i Federacije BiH, te drugim koracima koji bi mogli podržati razvoj volonterizma i filantropije u BiH, aktivno uključivati što veći broj građana, posebno mladih.

Govorilo se i o državnoj konferenciji koja bi se mogla dogoditi prije ljeta, a na kojoj bi se predstavili primjeri dobre prakse te otvorio dijalog sa donositeljima odluka. Okruglim stolom je moderirao Jan Z. Kulenović, direktor OIA-e.

Više info na: www.undp.ba.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting