Home > Ovdje & Sad > Studentski klub Munja ...
Studentski klub Munja – Rezultati (6.2010)


U akademskoj godini 2009/2010 OIA je startala sa pilot projektom Studentski klub „Munja“. Osnovni cilj projekta je osnažiti studente, razviti njihove liderske vještine i povećati njihovu participaciju u reformi visokog obrazovanja. U tom periodu održano je  50 promocija i prezentacija sa više od 2.500 studenata na svim javnim univerzitetima u BiH prilikom kojih su se upoznali sa osnovnim načinima za aktivizam kao i jačanja svoje pozicije na tržištu rada. 

Održano je i 9 jednodnevnih treninga sa 218 studenata i njihovih lidera, u oblasti aktivizma, projektnog managementa i Youth in Action programa Evropske unije. Jedna od grupa proizašla iz trening i mentorskog procesa je i grupa koja je registrirala i oformila prvi ogranak najveće studentske mreže u Evropi – AEGEE-a koji je u samo pola godine učestvovao na nizu AEGEE skupova da bi postao i zvanično član te porodice u 2.2010. godine. Vrlo brzo nakon toga organizirao je i nekoliko međunarodnih aktivnosti u BiH, te pružio informacije studentima i sa drugih univerziteta u BiH da se umreže i kreiraju svoj ogranak.

Realizirano je i 6 policy dijaloga sa 286 učesnika, među kojima su bili i svi lideri studentskih unija/zborova, kao i predstavnici institucija (nadležnih ministarstava, parlamentarci, Agencija za razvoj visokog obrazovanja, Direkcija za evropske integracije i dr.). Tom prilikom su se studentski lideri mogli dodatno informirati o radu institucija, reformi visokog obrazovanja, razmijeniti iskustva o radu studentskih predstavničkih tijela, uticati i na promjene kriterija za akreditacione komisije i dr. 

Pored toga, MUNJA je imala i 3 vikend putovanja sa 120 studenata odnosno studijske posjete kod kolega, studentskih lidera iz Beograda (29.-31.01.), Zagreba (12.-14.03.) i Splita/Trogira (14.-16.05.).

Kreirana je i posebna web platforma www.munja.ba sa 250 članova kluba na kojoj su mogli naći i dodatne korisne informacije, zatim Facebook grupa sa 1.529 člana, uz redovno postavljanje informacija i na centralni portal www.mladi.info.

Na kraju proizveden je i poseban priručnik „Kako postati sexy na tržištu rada?“ nastao na osnovu promocija i razgovora sa studentima, a koji će biti distribuiran po univerzitetima širom BiH početkom akademske 2010/2011. godine. 

Projekt je podržan od strane Balkan Trust for Democracy i OPA - Američke Ambasade u BiH.

 

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting