Home > Ovdje & Sad > Kampanja Mladi & Izbor...
Kampanja Mladi & Izbori 2010


Inicijativa Mladi i Izbori 2010 je projekt za povećanje izlaznosti mladih BiH na opće/opšte izbore 3.10.2010. u organizaciji OIA BiH i partnera iz 30-ak općina u BiH, te uz podršku NED-a, CCI-a i Misije OSCE-a. Inicijativa je motivirana činjenicom da je na prošle izbore izašlo 47% mladih, da samo 1% mladih misli da može uticati na politička zbivanja, a da je važnost njihovog učešća ogromna jer će naredni period od 4 godine biti prekretnica u procesu evropskih integracija, reformi i napretka, a taj proces će biti brži samo ako i učešće građana (i na izborima i poslije) bude što veće.

Osnovne komponente pojekta su:

  • web portal www.biraj.mladi.info (otvoren 1.09.) na kojem se nalaze informacije o izborima, uputstvo za upotrebu, poruke, video klipovi i posteri omladinskih aktivista iz čitave BiH;
  • nagradni poziv za video klipove i postere koji je otvoren od 22.07. do 15.09.2010, a koji će biti predstavljeni na web portalu, internetskim site-ovima, Facebook fan page-u (www.facebook.com/IZLAZIM3.10 i u drugim elektronskim i pisanim medijima;
  • lokalne akcije u 30 općina širom BiH tokom druge polovine septembra;
  • pripremni sastanci sa ciljem kreiranja tima, efektnih akcija, video klipova, postera i same kampanje održani su sa 40-ak lokalnih partnera u Vitezu (4. i 5.07.) i na Jahorini (21.-24.08.).

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting