Home > Ovdje & Sad > Međunarodna konferenc...
Međunarodna konferencija o bolonjskom procesu, 7.10.2010.


Infrastrukturni kapaciteti i studentski standard u implementaciji Bolonjskog procesa bila je tema trećeg okruglog stola u organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke održanom 07.10.2010. godine u Rehtoratu Univerziteta u Sarajevu.

Pored gostiju i govornika iz Irske, Agencije za razvoj visokog obrazovanja BiH, pojedinih univerziteta, dvije teme je obradio i predstavio i Jan Z. Kulenović, izvršni direktor OIA-e. Prva tema je bila: Razlozi pasivnosti  i loše obaviještenosti studenata o suštinskim zahtjevima Bolonjskog procesa, a druga: Studentski standard u implementaciji Bolonjskog procesa, sa posebnim osvrtom na učešće studenata u organima odlučivanja i socijalnu inkluziju.

Sve prezentacije bit će objavljene naredne godine u posebnom zborniku Federalnog ministarstva.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting