Home > Ovdje & Sad > OIA i UNICEF/YERP: Pro...
OIA i UNICEF/YERP: Projekt „Aktivni mladi 2010-2011“


U okviru programa „Zapošljavanje i zadržavanje mladih u BiH“ koji je započet prošle godine u saradnji agencija Ujedinjenih nacija (preko Fonda Milenijskih razvojih ciljeva) i države poseban projekt se realizira u saradnji sa 50 srednjih škola iz Bosne i Hercegovine. u partnerstvu UNICEF-a i uz  implementaciju Omladinske informativne agencije BiH (OIA). Projekt Aktivni mladi promoviše kreiranje modela kroz koji će mladi u srednjim školama na interaktivan način i u praksi prepoznati važnost pristupa u obrazovanju koji se temelji na razvoju životnih vještina i ključnih kompetencija.

Projekat se implementira u 50 srednjih škola u 17 gradova BiH. Oko 180 mladih će učestvovati direktno u projektu koji se odvija u dvije faze (od novembra 2010. do juna 2011. godine). U prvoj fazi (novembar 2010. – januar 2011.) mladi će se upoznati sa konceptom životnih vještina i ključnih kompetencija kao i vezom između obrazovanja i tržišta rada i mogućnosti za nalaženje posla. Model je dizajniran i kao alat za konsultacije, jer će mladi biti u mogućnosti da na interaktivan način predstave svoje stavove o toj temi, kao i o rizicima i drugim izazovima u obrazovanju, „ispadanju“ mladih iz obrazovnog sistema i sl. Drugi povezani cilj u drugoj fazi (februar – juni 2011. godine) je organizovanje procesa iskustvenog učenja kroz koji će mladi razviti i voditi svoje mini projekte u lokalnim zajednicama i naučiti u praksi o vrijednosti i značenju životnih vještina i ključnih kompetencija.

Aktivnosti projekta su:
-    Uvodne jednodnevne regionalne radionice u novembru 2010. godine (Banja Luka, Mostar, Jajce, Sarajevo i Tuzla)
-    Dvodnevni Bh. susret svih projektnih timova (Sarajevo, 21. i 21.12.2010.)
-    Fond za mini projekte učenika (1.200 KM po projektu, apliciranje – januar 2011.)
-    Regionalni sastanci (februar 2011.)
-    Realizacija mini projekata učenika uz mentorstvo (mart – maj 2011.)
-    Evaluacija projekata – evaluacijski susret (kraj maja 2011.)

Više informacija na: www.aktivni.mladi.info i FB grupa „Aktivni mladi 2010“.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting