Home > Ovdje & Sad > Godišnje planiranje O...
Godišnje planiranje OIA, Zenica 20.-22.01.2011.


Svoje redovno godišnje planiranje OIA je organizala od 20. do 22.01.2011. godine u Zenici.

Na skupu je učestvovalo kompletno osoblje OIA-e koje je analiziralo rezultate postignute u prošloj godini kao i trendove o položaju mladih u BiH.

Drugi dio sastanka posvećen je planiranju za 2011. godinu gdje će akcent i dalje biti na aktivizmu mladih, promociji mobilnosti, posebnom zagovaračkom djelovanju u oblasti obrazovanja i zapošljavanja mladih, kao i regiolnanih inicijativa.

Tokom sastanka planirane su i naredne aktivnosti projekta „Aktivni mladi“ u okviru kojega će 50 projektnih timova srednjoškolaca uz dobijeni mini grant implemenitrati svoje projekte u zajednici.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting