Home > Ovdje & Sad > Regionalna inicijativa...
Regionalna inicijativa za mobilnost mladih, Zagreb 23.01.2011.


Mreža mladih Hrvatske, Građanske inicijative Beograd i OIABiH pokrenule su u saradnji sa Robert Bosch Fondacijom Regionalnu inicijativu za mobilnost mladih čiji cilj je zagovaranje posebnog regionalnog fonda koji bi mogao redovno podržavati aktivnosti i skupove mladih na Balkanu (u prvoj fazi između tri države: Hrvatske, Srbije i BiH).

Prvi pripremni sastanak partnera organiziran je u Zagrebu 23. i 24.01.2011. godine. Do proljeća partneri će raditi na pripremi nacrta modela koji će zatim biti raspravljen na nacionalnim konsultacijama u komunikaciji sa svim zainteresiranim omladinskim organizacijama i grupama.

Uskoro više informacija o ovoj inicijativi.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting