Home > Ovdje & Sad > Drugi sajam stipendija...
Drugi sajam stipendija, 4.2011


OIA BiH je ove godine učestvovala kao jedan od izlagača na Drugom sajamu stipendija 2011, koji je organizirao Univerzitet u Sarajevu u saradnji sa Fondacijom kralja Baudouina, Mašinskim fakultetom i Studentskim parlamentom Univerziteta u Sarajevu. Sajam se održao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (Vilsonovo šetalište 9) je 19. aprila 2011. godine, u vremenu od 10,00 do 17,00 sati.

Glavni cilj Drugog sajma stipendija 2011 je promoviranje važnosti stipendija za otvaranje i povećanje pristupa visokom obrazovanju. Pored OIA-e na sajmu su učestvovale institucije i organizacije koje su predstavljale različite oblike finansijske podrške za studiranje u BIH ili inostranstvu, kao i savjetovanje i druge vidove podrške. U odnosu na prošlogodišnji sajam znatno se povećao broj posjetitelja, te je ove godine sajam posjetilo je oko 5.000 posjetitelja.

OIA je na sajmu predstavila trenutno aktuelne programe koji se odnose na studentsku populaciju, a ovdje ćemo izdvojiti neke od njih:
•    www.mladi.info – svaki dan korisne informacije o stipendijama, edukaciji, skupovima, konferencijama, profesionalnom usavršavanju, praksama i studentskim organizacijama,
•    “Putujemo u Evropu 2011” – program nagradnog putovanja za najbolje studente završnih godina studija u BiH. Više o projektu pogledajte na: www.hajmo.ba,
•    novi priručnik za studente: “Kako postati sexy na tržištu rada?  (+ Sve o mobilnosti studenata)”, izlazi do početka naredne akademske godine kada će biti i promocije i diskusije sa studentima u BiH. Više informacija na: www.munja.ba i www.mladi.info
•    informirajte se i aplicirajte preko OIA-e na studij na London School of Commerce u Beogradu i Londonu uz popust od 50%. Više informacija na: www.lsc.edu.rs.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting