Home > Ovdje & Sad > Započela Regionalna I...
Započela Regionalna Inicijativa za Mobilnost Mladih, 4.2011


Regionalna inicijativa za mobilnost mladih (RIM) ima za cilj povećanje mobilnosti i upoznavanja mladih između Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine radi naše budućnosti odnosno prevazilaženja predrasuda i razvoja boljih odnosa i unaprijeđenja stabilnosti u regiji.

R.I.M. je pokrenuta je na osnovu dugogodišnje prakse rada sa mladima na Balkanu sa ciljem da se kreira i zagovara novi institucionalni model za podršku projektima mobilnost mladih u regiji i to od strane država, a ne međunarodnih organizacija kao do sada.

R.I.M. je iniciran od strane Omladinske informativne agencije (OIA BiH), Mreže mladih Hrvatske, i Građanskih inicijativa Beograd u partnerstvu sa Fondacijom Robert Bosch kraejm 2010. godine. U procesu konsultacija tokom proljeća 2011. godine više od 100 organizacija i institucija iz ove tri zemlje uzelo je učešće, a jedan od strateških partnera postao je i Njemačko-francuski ured za mlade (OFAJ) koji od 1963. godine na osnovu Sporazuma Njemačke i Francuske finansira programe mobilnosti mladih između ove dvije zemlje. R.I.M. je nastao na osnovu dijaloga o mobilnosti mladih održanih u proljeće 2009. godine u Sarajevu, Zagrebu i Beogradu.

U sklopu projekta do sada su realizovane nacionalne konsultacije za tri pomenute države i to: 08.04. u Beogradu (Srbija) sa 54 učesnika, 21.04. u Zagrebu (Hrvatska) sa 30 učesnika, te 26.04. u Sarajevu (Bosna i Hercegovina) sa 30 učesnika.

Naredni korak je održavanje ekspertskog foruma u Bihaću 02.-04.09.2011. gdje je cilj na osnovu dosadašnjih konsultacija definirati i pripremiti završni koncept Regionalnog fonda za mobilnost mladih, kao novog mehanizma između Hrvatske, Srbije i BiH koji će dugoročno moći podržavati projekte mobilnosti mladih između ove tri zemlje, te identifikovati ključne aktere i dati prijedloge za zagovaranje Fonda, te osnovne smjernice za Konferenciju promocije Fonda (planiranu u Zagrebu 28.10.)

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting