Home > OIA > Misija i nastanak
Misija i nastanak


OIA BiH je vodeća nevladina i vanstranačka organizacija na nivou Bosne i Hercegovine koja djeluje kao nezavisni institut za razvoj javnih politika prema mladima sa ciljem poboljšanja položaja mladih i povećanja njihove participacije u društvu.

Kroz tri sektora: O (Obuka), I (Info servis) i A (Analize i Advocacy - Policy sektor) OIA sarađuje sa preko 400 vladinih tijela, institucija i ustanova svih nivoa vlasti i sa više od 300 omladinskih organizacija u BiH i regiji Jugoistočne Europe i svijeta, te sa nizom međunarodnih organizacija, medijima i mladima.


OIA nastaje 2001. godine kroz Zajednički omladinski program (ZOP) Fonda Otvoreno društvo BiH – Soros Fondacije (OSF) koji se temeljio na Strategiji Fondacije i UNDP-evom Izvještaju o humanom razvoju u BiH – Mladi 2000.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting